A
A
Arbo
Assistent
© ArboAssistent 2014
Veelzijdig partner in verzuimbegeleiding en medische keuringen
>  >
Home Filosofie Dienstverlening Keuringen Mogelijkheden Privacy/Disclaimer Klantenlogin Organisatie Contact / Adres
WIA-begeleiding / Casemanagement De Wet verbetering poortwachter (Wvp) bestaat sinds 1 april 2002. De Wvp moet werknemers helpen bij hun reïntegratie en voorkomen dat ze onnodig lang ziek thuis zijn. De werknemer en de werkgever moeten er samen voor zorgen dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk kan. Zij zijn volgens de Wvp allebei verplicht om hieraan mee te werken.   Vanuit de verzuimbegeleiding wordt duidelijk of een medewerker door ziekte of handicap zijn eigen functie niet meer kan uitvoeren. Er dient gekeken te worden of de werknemer in een andere functie binnen het bedrijf werkzaam kan blijven, of dat er wellicht gezocht dient te worden naar een andere functie buiten het bedrijf. Dit alles in het kader van de Wvp en mogelijkheid van WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De WIA is een ingewikkelde wet die leidt tot een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. De wet is zo dat er grote verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever voor reïntegratie.   Het medische traject wordt uiteraard door Arbo Assistent uitgevoerd, waarbij de momenten van rapportage aan het UWV worden bewaakt. U kunt ook het Casemanagement aan Arbo Assistent overlaten. Daarbij is er dan nauw contact over herplaatsingsmogelijkheden, opleidingen etc. etc., alles gericht op de reïntegratie van een werknemer; dit hoeft niet persé intern te zijn, maar kan ook extern
Informatie
Diensten
Keuringen