A
A
Arbo
Assistent
© ArboAssistent 2014
Veelzijdig partner in verzuimbegeleiding en medische keuringen
>  >
Home Filosofie Dienstverlening Keuringen Mogelijkheden Privacy/Disclaimer Klantenlogin Organisatie Contact / Adres
Een arbeidsongeschikte werknemer wordt begeleid totdat deze weer in staat is de arbeid te hervatten. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de aard van de arbeidsongeschiktheid b.v. : spreekuurbezoek; huiscontrole; tefonische navraag. Aangesloten werkgevers en werknemers krijgen uitgebreid instructies hoe te handelen bij verzuim. Er wordt gewerkt met een dubbele ziekmelding. Werknemers melden zich zowel bij de werkgever als bij Arbo Assistent ziek. Het voordeel is dat er direct contact is met een werknemer; bovendien is de informatie van de werkgever gelijktijdig beschikbaar. Hierdoor kan snel worden gehandeld en hoeft u als werkgever geen weken te wachten op het eerste contact. U heeft dus snel duidelijkheid. Arbo Assistent vindt het van groot belang dat een werkgever goed en snel op de hoogte is van het verloop van de arbeidsongeschiktheid. Uiteraard met inachtneming van de privacy. Vandaar dat getracht wordt binnen 24 uur na het 1e contact met de ziek gemelde werknemer, de werkgever op de hoogte te stellen van de eerste indrukken en zo mogelijk een prognose te geven. Indien de arbeidsongeschiktheid langer duurt, wordt automatisch en tijdig met zowel werkgever als werknemer contact gezocht aangaande het te volgen traject. Zie verder ook onder WIA. Er vindt regelmatig overleg met de werkgever plaats (het zogenaamde SMO) waarin problemen besproken kunnen worden, maar ook de dienstverlening wordt geëvalueerd. Niet elke werkgever is hetzelfde, dus spreekt Arbo Asistent met elke werkgever een verzuimprotocol af waarin precies wordt vastgelegd wat er dient te gebeuren bij een ziekmelding. Gemakkelijk controleerbaar en op maat gesneden. Terugkoppeling is van belang, evenals de evaluatie van de dienstverlening. De arbo-arts zal daarom snel terugkoppelen en afhankelijk van het gekozen protocol periodiek uw bedrijf bezoeken.
Verzuimbegeleiding.
Informatie
Diensten
Keuringen