A
A
Arbo
Assistent
© ArboAssistent 2014
Veelzijdig partner in verzuimbegeleiding en medische keuringen
>  >
Home Filosofie Dienstverlening Keuringen Mogelijkheden Privacy/Disclaimer Klantenlogin Organisatie Contact / Adres
Spreekuur
Spreekuurbezoek geschiedt meestal op initiatief van Arbo Assistent op basis van de gemaakte contractafspraken. Het betreft dan hoofdzakelijk de reguliere verzuimbegeleiding. Resultaten van deze contacten wordt, na instemming van de werknemer, aan de werkgever teruggekoppeld. Deze informatie bevat absoluut geen medische of privacy gevoelige informatie..   Naast spreekuurbezoek op initiatief van werkgever of Arbo Assistent is er ook een arbeidsomstandighedenspreekuur; de werknemer bezoekt dan de arbodienst op eigen  initiatief zonder dat u als werkgever hiervan vooraf op de hoogte bent. Van dit spreekuurcontact wordt een verslag gemaakt; de werkgever wordt uitsluitend gerapporteerd met toestemming van de werknemer.
Informatie
Diensten
Keuringen