A
A
Arbo
Assistent
© ArboAssistent 2014
Veelzijdig partner in verzuimbegeleiding en medische keuringen
>  >
Home Filosofie Dienstverlening Keuringen Mogelijkheden Privacy/Disclaimer Klantenlogin Organisatie Contact / Adres
RI&E (Risico-inventarisatie en –evaluatie) Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers) en wordt bij de arbeidsinspectie opgevraagd bij bezoeken. Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. U kunt de RI&E zelf uitvoeren mits u over een branchegoedgekeurd instrument beschikt, welke u kunt vinden op www.rie.nl. Afhankelijk van de aard van het bedrijf en het aantal medewerkers dient een RI&E ook goedgekeurd te worden door een gecertificeerde arbodienst, hetgeen Arbo Assistent voor u kan uitvoeren. Uiteraard kunt u de RI&E ook door Arbo Assistent laten uitvoeren. U ontvangt dan RI&E, rapportage en goedkeuring. Uw voordeel is dat de RI&E integraal door alle deskundigen wordt beoordeeld op basis van een bedrijfsbezoek.
Informatie
Diensten
Keuringen