A
A
Arbo
Assistent
© ArboAssistent 2014
Veelzijdig partner in verzuimbegeleiding en medische keuringen
>  >
Home Filosofie Dienstverlening Keuringen Mogelijkheden Privacy/Disclaimer Klantenlogin Organisatie Contact / Adres
PMO Een werkgever dient werknemers in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan een vrijwillig periodiek medisch onderzoek (PMO). Bij dit onderzoek wordt bekeken of er gezondheidsproblemen en/of -klachten zijn. Daarnaast wordt er specifiek gezocht op basis van werkinhoud en –omstandigheden. De bedrijfsarts van de arbodienst voert dit onderzoek uit. Rapportage geschiedt anoniem en collectief aan de werkgever; de werknemer krijgt de persoonlijke onderzoeksresultaten thuisgestuurd. Uiteraard worden er verbanden gezocht tussen de uitslag van het PMO en de werkzaamheden. Daarom is het verstandig als een PMO gekoppeld wordt aan een RI&E. Eerst de risico’s in kaart brengen en vervolgens toetsen of die risico’s ook gevolgen hebben voor de gezondheid van de werknemer.
Informatie
Diensten
Keuringen