A
A
Arbo
Assistent
© ArboAssistent 2014
Veelzijdig partner in verzuimbegeleiding en medische keuringen
>  >
Home Filosofie Dienstverlening Keuringen Mogelijkheden Privacy/Disclaimer Klantenlogin Organisatie Contact / Adres
Hoe zijn wij georganiseerd ? In de Arbo-wet is vastgelegd dat een arbodienst over voldoende personeel moet beschikken, dat wat betreft opleiding, ervaring en aantal in staat is om op adequate wijze en gecoördineerd diensten te verlenen aan zijn klanten. In het Arbeidsomstandighedenbesluit is verder voorgeschreven dat iedere arbodienst moet beschikken over tenminste één deskundige op elk van de volgende vier vakgebieden: - arbeid- en bedrijfsgeneeskunde - arbeidshygiëne - veiligheidskunde - arbeids- en organisatiekunde Uiteraard heeft Arbo Assistent deze deskundigheid in huis. Arbo Assistent is zeer plat gestructureerd en u heeft meestal contavt met een voro uw organisatie aangewezen persoon. Daarom verloopt alles soepeler. De bedrijfsarts is in principe nooit telefonisch bereikbaar omdat die veelal in spreekuren zit of met keuringen bezig is. Terugbelverzoeken worden echter altijd gehonoreerd. Integrale aanpak   Doordat de bovengenoemde deskundigen hun bevindingen met elkaar uitwisselen bent u verzekerd van een integrale aanpak van uw verzuim. Het is daarbij wel van belang dat u als werkgever alle relevante informatie met uw contactpersoon uitwisselt. ArboAssistent werkt naus samen met Mepros uit Rotterdam, waardoor keuren ook op andere locaties mogelijk is.
Informatie
Diensten
Keuringen
Organisatie