A
A
Arbo
Assistent
© ArboAssistent 2014
Veelzijdig partner in verzuimbegeleiding en medische keuringen
>  >
Home Filosofie Dienstverlening Keuringen Mogelijkheden Privacy/Disclaimer Klantenlogin Organisatie Contact / Adres
Offshorekeuring Indien iemand werkzaam is in de offshore industrie is een medisch keuring verplicht. Werk in de offshore industrie is zwaar en men wordt blootgesteld aan hitte, kou, rook en gas. Daarom is een fysiek en psychisch goede conditie vereist, conforn Nogepa richtlijnen. Visitor keuring : Een beperkte keuring op basis van een vragenlijst, medisch onderzoek, biometrie en een redelijke fitheid. Het onderzoek duurt ca. 1 uur en bestaat uit : -    gesprek met arts op basis van een vragenlijst -    gehoortest;      incl. bespreken mentale/fysieke aspecten; -    urine-onderzoek; -    biometrie ( lengte, gewicht, bloeddruk, BMI ); -    longfunctie; -    lichamelijk onderzoek door arts; -    beperkte fitheidstest. -    visustest;   Standaard keuring : Een uitgebreid onderzoek met een duur van ca. 1,5 uur wat bestaat uit bovengenoemde onderdelen, uitgebreid met : -    ECG in rust; een ECG in rust is niet verplicht maar wordt door Nogepa aanbevolen, -    fitheidstest ( conditiemeting d.m.v fietstest ); -    voor kraanmachinisten en elektriciens : kleurentest. ERT keuring : Voor mensen die lid zijn van  het ERT ( Emergency Rescue Team ) is een zwaardere keuring vereist. De keuring is gebaseerd op de standaardkeuring, uitgebreid met : -   kleurentest; -   ECG gedurende de een inspanning; -   bloedonderzoek. Wat moet meegebracht worden ? a.   Geldig legitimatiebewijs; b.   De ingevulde en ondertekende vragenlijst; c.   Bril of contactlenzen (houdt er rekening mee dat deze laatste een keer uit moeten.) d.   Eventueel gebruikte medicijnen in de orginele verpakking; e.   Het Personal Safety Log ( groene boekje ); is eventueel ook via ons te verkrijgen. f.    In geval van Standaard of ERT keuring sportkleding en schoenen. Er is gelegenheid tot douchen. Kosten : Keuring Visitor : € 133,00 Direct na de keuring wordt de uitslag meegedeeld en het boekje Standaard keuring : € 187,00 afgestempeld, m.u.v. de ERT-keuring. Hierbij moet 1 dag op de ERT-keuring : € 195,00 de uitslag van het bloedonderzoek worden gewacht                                                  Alle bedragen zijn excl. BTW. Keuringen zijn 2 jaar geldig.  
Informatie
Diensten
Keuringen