A
A
Arbo
Assistent
© ArboAssistent 2014
Veelzijdig partner in verzuimbegeleiding en medische keuringen
>  >
Home Filosofie Dienstverlening Keuringen Mogelijkheden Privacy/Disclaimer Klantenlogin Organisatie Contact / Adres
Een arbodienst moet bij u passen.
De medewerkers van Arbo Assistent komen uit het bedrijfsleven en kijken daarom met een tweeledige blik naar ziekteverzuim.
In de eerste plaats geldt dat ziekteverzuim eerlijk wordt beoordeeld. Uiteraard houden wij wel rekening met uw wensen als werkgever en luisteren wij nauwgezet wat u als extra informatie toevoegt aan een ziekmelding.
In de tweede plaats beseffen wij heel goed welke gevolgen een ziekmelding kan hebben voor de bedrijfsvoering. Wij realiseren ons dat er druk komt op het arbeidsproces, collega's extra belast worden en klanten kunnen gaan klagen. Daarom ondernemen wij snel aktie  en verstrekken wij de werkgever de broodnodige informatie, zodat deze passende maatregelen snel en adequaat kan nemen.
Wij proberen via snelle interventies, korte lijnen, direkt contact en duidelijke terugkoppelingen een helder beeld te scheppen naar zowel werkgever als werknemer. Bijna altijd hebben wij binnen 2 x 24 uur contact met een ziekgemelde werknemer.
Naast interventie bij ziekteverzuim vinden wij dat preventie veel aandacht verdient. Daarom hebben wij specialisten in dienst die uw bedrijf en uw verzuim integraal kunnen beoordelen en daaruit voorstellen kunnen lanceren om verzuim te voorkomen.
Een oud spreekwoord zegt immers ............ voorkomen is beter dan genezen.
Filosofie van Arbo Assistent
Informatie
Diensten
Keuringen
Filosofie